Производитель эксклюзивных фотообоев

Гарантия 10 лет на сохранение цвета

Договор оферты

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ОФЕРТА)
на замовлення,купівлю-продаж і доставку товарів

 

Цей договір єофіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажуТовару, представленого на сайті https://oboi-vsem.com.ua/. Даний договір єпублічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, йогоумови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа,юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцюперед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймаєумови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару,повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі іншіумови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки«Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» іотримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначеннятермінів

1.1. Публічна оферта (далі -«Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб,укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі- «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Товар абоПослуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазинута поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційнимспособом.

 

1.2.Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://oboi-vsem.com.ua/ створенийдля укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставіознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогоюмережі Інтернет.

 

1.3. Покупець –дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця,розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайтіІнтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницькоїдіяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 

1.4. Продавець – фізична особа Лебедєва Н.М. (ідентифікаційний код 3097208306), місцезнаходження якої: 14033,м. Чернігів, вул. Льотна, буд.3в, кв.81


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власністьПокупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовахцього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) тамоментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважаєтьсядата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайтіІнтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердженнязамовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця,Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3. ОформленняЗамовлення

3.1. Покупецьсамостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», абозробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним врозділі контактів Інтернет-магазину.

 

3.2. Продавецьмає право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщовідомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними абовикликають підозру щодо їх дійсності.

 
3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язуєтьсянадати наступну обов’язкову  інформацію,необхідну Продавцю для виконання замовлення:


3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;


3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка доадреси Покупця);


3.3.3. контактний телефон.

 

3.3.4.Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.


3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного ПокупцемТовару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 
3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додатковаінформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавецьне несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарув інтернет-магазині.

 
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1.Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 –3.4. цієї Оферти.


3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється задопомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленніЗамовлення через оператора. Після оформленняЗамовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.


3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданоїінформації при оформленні Замовлення.


3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умовиданої  пропозиції (запропоновані умовипридбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілкомі повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);


б) він дає дозвілна збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональнихданих діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженоготерміну після закінчення його дії. Крім цього,укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додатковогоповідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захистперсональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональнідані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору,можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актівта інших документів. Покупець такожпогоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати йогоперсональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця зметою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних данихвідповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йомувідомий і зрозумілий.4. Ціна і ДоставкаТовару

 

4.1 Ціни наТовари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайтіІнтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях зурахуванням ПДВ.

 

4.2 Ціни наТовари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядкузалежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартістьякої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем водносторонньому порядку.

 

4.3. Вартість Товару,яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставкиТовару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки(перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

 

4.4. ВартістьТовару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартістьдоставки Товару на адресу Покупця.


4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставкиТовару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом доПродавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленнізамовлення через оператора інтернет-магазину.


4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаютьсявиконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.


4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюютьсяспособами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

 

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутностіпредставника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменуваннятовару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товарупідтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або втранспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількостітовару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

 

4.10. Правовласності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить доПокупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в містіпоставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під часпередачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 


5. Права тіобов’язки Сторін

 

5.1. Продавецьзобов’язаний:

5.1.1. ПередатиПокупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Нерозголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ доцієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбаченихзаконодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

 

5.2. Продавецьмає право:

5.2.1 Змінюватиумови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньомупорядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинностіз моменту їх публікації.

 

5.3 Покупецьзобов'язується:

5.3.1 До моментуукладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами,запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконанняПродавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всінеобхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні длядоставки Покупцеві замовленого Товару.

 

 

6. ПоверненняТовару


6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товаруналежної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном,кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний запризначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належноїякості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарнийвигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковийдокумент, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягаютьповерненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується КабінетомМіністрів України.

 

6.2. ПоверненняПокупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти)календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умовидотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

 

6.3. Вартістьтовару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

 

6.4. Повернення Товаруналежної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця таПродавцем Покупцеві не відшкодовується.

 

6.5. У разівиявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі,Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавствомУкраїни, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України«Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усуненнянедоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцемв своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

 

6.6. Розглядвимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадитьсяПродавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чиннимзаконодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виниклипісля його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користуванняабо зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості,що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бутивикористаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажаннямПокупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація таінше). Підтвердженнямтого, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірівтовару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.


6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом тацим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Лебедєва Н.М.

14033, м. Чернігів, вул. Льотна, буд. 3в, кв. 81

UA933052990000026201863284809

№ картки 4149629380691907

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

Код 3097208306

тел. (067) 858-00-22